Dar Beskidu domki całoroczne

Szlaki turystyczne piesze

Szlaki turystyczne piesze

Szlaki turystyczne Wysowa-Zdrój
Na terenie gminy Uście Gorlickie występuje wiele oznakowanych i nieoznakowanych ścieżek turystycznych i przyrodniczych.
Oznakowane szlaki turystyczne:

  • Czerwony: Mochnaczka – Hańczowa – Kozie Żebro – Wołowiec – Bartne (11 godzin)
  • Niebieski: Grybów – Chełm – Hańczowa – Ropki – Wysowa-Zdrój – Konieczna – Dębi Wierch – Nowy Łupków (14 godzin)
  • Zielony: Stróże – Szymbark – Magura Małastowska – Wysowa-Zdrój – Lackowa – Mochnaczka Niżna (10 godzin)
  • Żółty: Sucha Homola – Uście Gorlickie – Magura Małastowska (5 godzin)

Oto tylko niektóre proponowane trasy – Szlaki Turystyki Pieszej:
-„Szlakiem cmentarzy z I Wojny Światowej na terenie gminy Uście Gorlickie”
-„Wokół zbiornika Klimkówka” (20km, 7 godzin)
Atrakcją turystyczną oraz doskonałym miejscem wypoczynku i sportów wodnych jest zbiornik Klimkówka i jego otoczenie. Wytyczenie i oznakowanie nowego szlaku wokół tego akwenu pozwoli jeszcze lepiej wykorzystać ten walor gminy Uście Gorlickie i całej Ziemi Gorlickiej.

Źródło i więcej szczegółów pod adresem:
Szlaki turystyczne piesze Uście Gorlickie